Tarievenoverzicht

Het kennismakingsgesprek en het eventuele vervolggesprek zijn vrijblijvend en daar zijn geen kosten aan verbonden. Facturatie van uren vindt pas plaats, wanneer de geselecteerde ZorgPien daadwerkelijk aan de slag is gegaan. Vooraf maken wij altijd heldere afspraken met u over het aantal in te zetten uren en de periode van ondersteuning, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Indien er op enig moment behoefte is aan meer of minder ondersteuning, dan passen wij de overeenkomst in overleg met u schriftelijk aan.

Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats op basis van het aantal gewerkte uren dat is afgesproken in de overeenkomst. Bij incidenteel meerwerk zal er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden of die extra uren gemaakt mogen worden.

De tarieven

Zorgverlening met een minimum van 2 uur per bezoek (tussen 07:00 en 19:00 uur), per uur € 26,00

Zorgverlening met een minimum van 2 uur per bezoek (tussen 19:00 en 23:00 uur en in het weekend tussen 7:00 en 23:00 uur), per uur € 29,75

Slaap Service op doordeweekse dagen met een maximum van 2 zorgmomenten (tussen 23:00 en 07:00 uur, minimaal 8 uur), per uur € 18,75

Slaap Service op weekenddagen met een maximum van 2 zorgmomenten (tussen 23:00 en 07:00 uur, minimaal 8 uur), per uur € 22,50

Waak Service op doordeweekse dagen (tussen 23:00 en 07:00 uur, minimaal 8 uur), per uur € 37,45

Waak Service op weekenddagen (tussen 23.00 en 07.00 uur, minimaal 8 uur), per uur € 43,05

De hierboven genoemde tarieven zijn exclusief btw.

Worden de diensten verleend op basis van een indicatiebesluit Wlz, Wmo of Zvw voor (thuis)zorg, dan worden over de hierboven genoemde bedragen geen btw berekend. 

Voor zorginstellingen en bedrijven gelden andere tarieven en zijn opvraagbaar.

Op feestdagen geldt een toeslag van 50%.

Voor gespecialiseerde zorg geldt een ander tarief. Afhankelijk van de specifieke zorgvraag kunnen wij u hierin adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.