Extra info

– U krijgt een vaste ZorgPien (of meerdere); dat is prettig en vertrouwd;

– ZorgPienen zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetbaar;

– Wij komen vooraf samen met een ZorgPien kennis met u maken om te zien of er een klik is. Ontbreekt onverhoopt de klik dan zoeken wij verder voor u;

– Per bezoek is er een minimale afname van 2 uur;

– Kijk voor informatie over onze tarieven op ons tarievenoverzicht;

– Voor onze dienstverlening vallen onder feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Goede Vrijdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Kerstavond vanaf 17.00 uur, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Bevrijdingsdag;

– Tarieven zijn inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

– Wanneer de CAO-VVT moet worden gevolgd, gelden de regels van deze CAO;

– In het geval onze dienstverlening wordt gefinancierd vanuit een PGB, dan ontvangt de zorgvrager de factuur ter controle en dient de zorgvrager deze ter betaling in bij de Sociale Verzekeringsbank;

– In geval van dienstverlening via de WMO wordt de factuur rechtstreeks bij de gemeente ingediend;

– De planning voor de ondersteuning wordt samen met u gemaakt;

– Een ZorgPien zorgt voor maximaal twee zorgvragers tegelijk; u kunt haar bijvoorbeeld samen met uw buurvrouw inzetten en dan kunt de kosten delen;

– Al onze ZorgPienen worden zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);

– Een ZorgPien heeft geen opleiding Verzorgende of Verpleegkundige gevolgd en verricht dan ook geen medische handelingen. Indien gewenst kunnen wij zorg- dragen voor gediplomeerd personeel. Voor deze diensten gelden andere tarieven;

– Indien gewenst zoeken we bij ziekte of vakantie van uw vaste ZorgPien een vervang(st)er. Wilt u geen vervang(st)er, dan kan uw vaste ZorgPien de verzuimde uren inhalen. Dit gebeurt in overleg met u en de ZorgPien na hervatting van de werkzaamheden;

– Wederzijdse opzegtermijn is 1 maand;

– Voordat een ZorgPien bij u aan de slag gaat, maakt u kennis met de ZorgPien en ontvangt u de zorgovereenkomst en alle voorwaarden. De ZorgPien gaat na de kennismaking en ondertekening van de zorgovereenkomst op de overeengekomen datum van start;

– Een ZorgPien gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de zorgvrager en de eigendommen van de zorgvrager. In geval van (letsel)schade zal zorgverlener de schade aan ons melden. Wij hebben een   bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het geval van schade geldt een eigen risico van € 250,- voor de zorgvrager.