ZorgPien is een organisatie die de zorgvrager centraal stelt. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden willen wij weten wie de zorgvrager is en wat zijn/haar thuissituatie is. Door een persoonlijk kennismakingsgesprek bij hem/haar thuis verwachten wij de wensen en interesses van de zorgvrager goed in beeld te krijgen.

Aan de hand van het kennismakingsgesprek selecteren wij persoonlijk en zorgvuldig een passende ZorgPien en wij gaan mee om hem/haar aan de zorgvrager voor te stellen. Voor ons is het uitgangspunt dat de zorgvrager een goede klik met de ZorgPien heeft. Zo niet, dan gaan we net zo lang op zoek naar een ZorgPien, waarbij de zorgvrager wel een goed gevoel heeft. 

ZorgPienen regelen ondersteuning aan huis op de momenten dat de zorgvrager dat wil. Zij werken vanuit hun hart, hebben allemaal een Verklaring omtrent Gedrag. Zorgzaamheid, behulpzaamheid, het geven van persoonlijke aandacht, een luisterend oor en het tonen van respect zijn voor hen bij uw ondersteuning een vanzelfsprekendheid.

Door de wijze waarop wij individuele begeleiding, praktische hulp en persoonlijke verzorging bieden behoudt de zorgvrager de eigen regie en persoonlijke integriteit. Dat is wat wij voor zorgvragers willen betekenen: Zodanige ondersteuning verzorgen dat het leven een stukje aangenamer wordt!