Zorg aanvragen

Indien u of één van uw naasten ondersteuning kan gebruiken en/of u het leven van uzelf of uw naasten een stukje aangenamer wilt maken, dan willen wij u daar graag bij helpen.

ZorgPien verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie. Onze dienstverlening is ook mogelijk bij een combinatie van particuliere zorg en zorg op basis van een zorgindicatie.

Wanneer u niet zonder ondersteuning kan, dan kan u een zorgindicatie aanvragen. De zorgindicatie kan op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) gegeven worden.

Indien u een zorgindicatie heeft, dan kunnen wij onze diensten leveren via een Persoons Gebonden Budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf bepalen door wie, wanneer en hoe de zorg en ondersteuning wordt geboden.

Heeft u interesse in onze dienstverlening, vragen over een PGB of vragen over het aanvragen van een zorgindicatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Voor informatie en advies over een PGB kan u ook terecht bij Per Saldo (www.pgb.nl), de belangenorganisatie voor PGB-houders.