06 - 18 470 670 info@zorgpien.nl

Onze geweldige ZorgPienen blijven daar waar mogelijk in deze tijd hun ondersteuning aan zorgvragers geven. Uitgangspunt is uiteraard dat de veiligheid van zorgvrager en zorgverlener voorop staat. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM. 

Het ministerie van VWS heeft vanwege de corona een tijdelijk pakket aan maatregelen genomen om de zorg te kunnen laten doorgaan. Hierdoor wordt de regelgeving voor PGB tijdelijk verruimd. 

Klik op deze link voor meer informatie.

ZorgPien wenst iedereen sterkte in deze bijzondere tijd. Zorg goed voor elkaar!