06 - 18 470 670 info@zorgpien.nl

In deze Week van de Mantelzorg zijn er door het hele land leuke activiteiten op touw gezet door verschillende organisaties. Een mooie blijk van waardering voor die paar miljoen mantelzorgers, die onbetaald en vaak langdurig vele uren per week voor zieke familieleden of vrienden zorgen.

 Mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk voor de zorgvragers en kunnen daardoor moeilijk nee zeggen, wanneer er een beroep op hen wordt gedaan. En in je hart wil je ook geen nee zeggen.

 Het is goed dat er een week lang aandacht voor de mantelzorgers is. Dit verlicht uiteraard niet de “werkdruk” en dat is in veel gevallen wel hoog nodig. Ieder mens heeft af en toe een moment nodig om zich zelf op te kunnen laden.

 Vaak is niet bekend, dat organisaties als ZorgPien met lieve en zorgzame ZorgPienen betaalde ondersteuning bieden aan ouderen en mensen met een beperking bij hun algemene dagelijkse levensverrichtingen en uitstapjes. Een paar uurtjes in de week dezelfde ZorgPien laten komen kan al veel lucht verschaffen voor een mantelzorger en het familielid of vriend heeft er een vriend of vriendin bij.

 Recentelijk hebben we voor een zorgvrager in Amersfoort twee geweldige ZorgPienen mogen regelen. Het is mooi om een steentje bij te kunnen dragen  aan de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvragers.