06 - 18 470 670 info@zorgpien.nl

Op donderdag 13 juni jl. heeft ZorgPien het minisymposium “Samen dementievriendelijk” in Ridderkerk bezocht.

Mede door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende jaren met 118% toenemen. Circa 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgt door een mantelzorger. 

Een dementievriendelijke samenleving betekent een omgeving waarin iedereen die dementie heeft of op andere wijze met dementie te maken heeft, zich thuis voelt en onderdeel kan blijven uitmaken van de samenleving. Door kennis over het omgaan met mensen met dementie te verspreiden, kan de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers verbeteren.

Wat betekent dementie in het dagelijks leven? Hoe gaan de mensen met hun dementie om, en hoe doet de omgeving dit? Hoe geven we samen vorm aan een dementievriendelijke samenleving? Deze vragen stonden centraal tijdens het minisymposium.

De zorg voor een familielid met dementie vraagt veel van een mantelzorger. Wanneer de ziekte zich verder ontwikkelt, wordt de zorg voor de mantelzorger steeds zwaarder. Wij kunnen met het inzetten van een ZorgPien de mantelzorger ontlasten. 

Kijk ook op https://samendementievriendelijk.nl/